Oost-Groninger Wereldmuziek
 

Kent u het Oost-Groninger landschap al?


De ruime vergezichten met het heldere en witte licht, de drooggelegde moerassen, het afgegraven hoogveen, de op de zee veroverde polders, de oude zeedijken en de grote akkers... ze maken deze streek tot een waardevol reservoir van geschiedenis en rust.

Ook de door dit landschap gevormde Oost-Groninger is het kennen waard. Met zijn blik zo weids als de horizon en met ruimte in het hart, strijdbaar voor wat hij voor waardevol houdt en bereid om zijn eigen weg te gaan wanneer dat toevallig zo uitkomt. Onverzettelijk en oorspronkelijk als de zware maar vruchtbare Oost-Groninger klei.

U weet misschien wat deze combinatie aan kunst en cultuur heeft voortgebracht. Zoals de prachtige streektaal, het Neder-Saksisch. En het werk van de in Oost-Groningen wonende beeldende kunstenaars, werk dat vaak alleen in die omgeving had kunnen ontstaan.

Maar hoe klinkt de voor Oost-Goningen typerende muziek? Muziek die alleen daar gemaakt zou kunnen worden?

De stichting Componisten van Oorspronkelijke Muziek startte in 2008 in samenwerking met de Provincie Groningen, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het VSB Fonds het project “Mien Aner Laand”, waarin unieke Oost-Groniger wereldmuziek werd gecomponeerd op gedichten van de Oostwolmer dichter (en boer) Derk Sibolt Hovinga. Meer over deze markante figuur op de D S Hovinga-pagina. Op de Mien Aner Laand-pagina informatie over het project, en op de video-pagina clips met hoogtepunten uit de theater-voorstelling.

Oost-Groninger wereldmuziek is intussen onder meer te horen in (theater-)concerten en in de film “De Eeuw Klinkt Nu” waarin de geschiedenis van 100 jaar componeren in Nederland aan bod komt. En het einde is nog lang niet in zicht...